Odszkodowanie za hałas lotniczy – komu przysługuje?

Kiedy w okolicy powstaje nowy port lotniczy, często budzi on sprzeczne odczucia w lokalnej społeczności. Część osób cieszy się z nowych połączeń do różnych zakątków świata, natomiast osoby mieszkające w niewielkiej odległości od lotniska muszą mierzyć się na co dzień z uciążliwym hałasem, który zakłóca spokój i często uniemożliwia odpoczynek.

W Polsce nadmierny hałas traktuje się jako zanieczyszczenie środowiska, dlatego też roszczenia z tego tytułu przysługują na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska. Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) określa się na mocy tej właśnie ustawy, a konkretnie art. 135 – uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa. Wyznaczany on jest na podstawie kopii mapy ewidencyjnej. W uchwale sejmik województwa lub rada powiatu mogą określić m.in. warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki położone w granicach obszaru i nakazać dostosowanie nieruchomości do tych wymogów. Ważne, żeby pamiętać, że założenia dla poszczególnych OOU mogą się od siebie różnić, należy zatem zawsze zapoznawać się z odpowiednią uchwałą. Jeżeli jakaś nieruchomość znalazła się w obszarze ograniczonego użytkowania, jej właścicielom (bądź użytkownikom wieczystym) może przysługiwać z tego tytułu odszkodowanie.

W przypadku nadmiernego, uciążliwego hałasu mieszkańcy stref w pobliżu lotniska często sami decydują się na izolację akustyczną swoich domów. Niejednokrotnie konieczna jest np. wymiana stolarki okiennej lub montaż specjalnej wentylacji ze względu na niemożność otwierania okien w lecie. Wiąże się to z dużymi kosztami, których poniesienia mogą ubiegać się od zarządu lotniska. Dodatkowo nieruchomość, która znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania, może znacznie stracić na wartości ze względu na wprowadzone ograniczenia (np. nie można rozbudowywać już istniejących budynków), przez co trudniej ją sprzedać za dobrą cenę, co także daje podstawy do ubiegania się o odszkodowanie.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z procesem dochodzenia roszczeń za hałas lotniczy, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.