Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudane wakacje od biura podróży

Biura podróży mają zapewnić spokojny i bezpieczny wypoczynek, dlatego cieszą się taką popularnością. Czasami jednak się zdarza, że pomimo dokładnego sprawdzenia oferty, mogą przydarzyć się sytuacje, które popsują całą radość z wakacji. Jednak podróżujący, którzy wybierają zorganizowane wycieczki, mogą wystąpić z reklamacją jeśli np. treść ogłoszenia nie odpowiada faktycznym warunkom.

Podstawą prawną do ubiegania się o odszkodowanie za zmarnowany urlop jest ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:
Art. 48 § 1. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

W przypadku wystąpienia rozbieżności między ofertą biura podróży, a rzeczywiście świadczonymi usługami można domagać się obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia, zgodnie z art. 50 wskazanej wyżej ustawy:
§ 1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
§ 2. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
§ 3. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że:
– winę za niezgodność ponosi podróżny;
– winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
– niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

W wyliczeniach związanych z obniżeniem ceny powszechnie stosowanym wyznacznikiem przez jest tzw. tabela frankfurcka. Określa ona wysokość obniżki w przypadku nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług turystycznych przez biuro podróży. Stopa procentowa obliczana jest od łącznej ceny wycieczki. Tabela frankfurcka nie jest dokumentem oficjalnym, ale pomaga w oszacowaniu odszkodowania.

Ubiegając się o świadczenia związane z nieudanym urlopem wypoczynkowym, warto znać różnice między zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem. Zadośćuczynienie jest jednorazową rekompensatą pieniężną i sposobem wyrównania szkody niemajątkowej. Za taką krzywdę uważa się zarówno cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. Odszkodowanie natomiast ma na celu zrekompensowanie uszczerbku w stanie majątku.